Skanska AB

Organisationsnummer

556000-4615

Telefon

  1. 0104480000

Adress

112 74 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1897
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)698 000674 000679 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)698 000674 000679 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)791 000752 000773 000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)3 0002 0001 000
Summa rörelsekostnader (TKR)794 000754 000774 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-93 000-78 000-94 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)4 466 0003 597 0002 538 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)001 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)63 00000
Externa räntekostnader (TKR)075 00064 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)4 403 0003 522 0002 475 000
Resultat efter finansnetto (TKR)4 310 0003 444 0002 381 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)4 310 0003 444 0002 381 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)4 310 0003 444 0002 381 000
Skatt (TKR)-11 00015 000-9 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)4 321 0003 429 0002 390 000
Kreditupplysning för Skanska AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.