Atlas Copco Aktiebolag

Organisationsnummer

556014-2720

Telefon

  1. 087438000

Adress

105 23 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1917
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)157 000171 000142 000
Total omsättning (TKR)157 000171 000142 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)722 000619 000566 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)312 00000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)11 00010 00011 000
Summa rörelsekostnader (TKR)1 045 000629 000577 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-877 000-448 000-424 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)16 313 0006 324 0009 276 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)416 000306 000207 000
Externa ränteintäkter (TKR)1 00053 000104 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)27 629 000018 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)303 000485 000642 000
Externa räntekostnader (TKR)850 000811 000762 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)42 000168 0000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)43 164 0005 219 0008 201 000
Resultat efter finansnetto (TKR)42 287 0004 771 0007 777 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)42 287 0004 771 0007 777 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)6 603 0005 031 0000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)004 523 000
Resultat före skatt (TKR)48 890 0009 802 00012 300 000
Skatt (TKR)805 000570 000563 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)48 085 0009 232 00011 737 000
Kreditupplysning för Atlas Copco Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.