Slutplattan GINVA 99585 AB

Organisationsnummer

556046-5568

Telefon

  1. 044109355

Adress

BOX 12086
C/O BOLAGSSTIFTARNA AB
402 41 GÖTEBORGFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1945
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusUpplöst genom fusion 2017-04-19 (5590737176)
2016-06-302015-06-302014-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)00608
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)00608
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)27764246
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)0010
Summa rörelsekostnader (TKR)27764256
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-277-64353
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)10 06300
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)0418
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)03130
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)12915
Övriga finansiella kostnader (TKR)800
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)10 0436323
Resultat efter finansnetto (TKR)9 767-1378
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)9 767-1378
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)07390
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)867-50
Resultat före skatt (TKR)10 634733378
Skatt (TKR)16815681
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)10 465577298
Kreditupplysning för Slutplattan GINVA 99585 AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.