H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Organisationsnummer

556070-1715

Telefon

  1. 087965500

Adress

106 38 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1959
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-11-302016-11-302015-11-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)122 745 000109 313 000126 405 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)122 745 000109 313 000126 405 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)8 770 0007 606 0006 085 000
Administrationskostnader (TKR)6 738 0007 140 0006 326 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)154 000109 00060 000
Summa rörelsekostnader (TKR)122 648 000105 904 000118 501 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)251 0003 518 0007 964 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)2 859 00000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)277 000222 000242 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)8 0006 0007 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)3 128 000216 000235 000
Resultat efter finansnetto (TKR)3 379 0003 734 0008 199 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 379 0003 734 0008 199 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)167 000-33 000-35 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)460 000-52 000-2 032 000
Resultat före skatt (TKR)4 006 0003 649 0006 132 000
Skatt (TKR)269 000829 0001 277 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 737 0002 820 0004 855 000
Kreditupplysning för H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.