SEB Life and Pension Holding AB

Organisationsnummer

556201-7904

Telefon

  1. 087851010

Adress

106 40 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1979
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)39 77952 47063 995
Personalkostnader (TKR)21 15621 35825 114
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)60 93573 82889 109
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-60 935-73 828-89 109
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)3 269 7302 698 8541 798 837
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)0013
Externa ränteintäkter (TKR)15 82137 25554 894
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)2 222 518148 236123 027
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)030
Externa räntekostnader (TKR)35 15300
Övriga finansiella kostnader (TKR)291 059359 375438 479
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)5 181 8572 524 9671 538 292
Resultat efter finansnetto (TKR)5 120 9222 451 1391 449 182
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)5 120 9222 451 1391 449 182
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)380 500184 300353 200
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)5 501 4222 635 4391 802 382
Skatt (TKR)4 001-6 750-6 017
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)5 497 4212 642 1891 808 399
Kreditupplysning för SEB Life and Pension Holding AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.