Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Skandinaviska Laboratoriemöbler är ett aktiebolag i Broby som består av 4 anställda och omsätter 4 992 TKR. Telefon: 04441705. Adress: Box 117. Organisationsnummer: 556277-9636

Organisationsnummer

556277-9636

Telefon

  1. 04441705
  2. 04447080
  3. 04447081

Adress

Box 117289 03 BrobyFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1986
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Noter
Antal anställda444
Löner till styrelse & VD (TKR)000
Varav tantiem/bonus till styrelse & VD (TKR)000
Löner till övriga anställda (TKR)000
Varav resultatlön till övriga anställda (TKR)000
Sociala kostnader (TKR)000
Företagsinteckningar (TKR)1 8001 8001 800
Fastighetsinteckningar (TKR)000
Övriga säkerheter (TKR)000
Summa säkerheter (TKR)1 8001 8001 800
Villkorat aktieägartillskott (TKR)9004000
Övriga ansvarsförbindelser (TKR)000
Summa ansvarsförbindelser (TKR)9004000
Beviljad checkräkningskredit (TKR)400500500
Utnyttjad checkräkningskredit (TKR)315390359
Räntenetto finansbolag (TKR)000
Utdelning (TKR)000
Nyckeltal
Kassalikviditet (%)50,4457,8756,91
Soliditet (%)30,4125,9928,03
Vinstmarginal (%)-7,81-8,12-0,45
Kreditupplysning för Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.