Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Organisationsnummer

556277-9636

Telefon

  1. 04447080

Adress

BOX 117289 03 BROBYFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1986
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 0745 8415 705
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)151522
Total omsättning (TKR)5 0895 8565 727
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)193227214
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)2 3652 5602 725
Övriga externa kostnader (TKR)1 6661 8051 842
Personalkostnader (TKR)1 2761 2861 312
Avskrivningar (TKR)047
Summa rörelsekostnader (TKR)5 5005 8826 100
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-412-27-373
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)010
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)636671
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-63-65-71
Resultat efter finansnetto (TKR)-475-91-444
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-475-91-444
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-475-91-444
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-475-91-444
Kreditupplysning för Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.