Samhall Aktiebolag

Organisationsnummer

556448-1397

Telefon

  1. 0855341100

Adress

BOX 27705115 91 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1992
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 036 0002 507 0002 453 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)5 244 0004 962 0004 776 000
Total omsättning (TKR)8 280 0007 469 0007 229 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)1 000-1 000-1 000
Råvaror och förnödenheter (TKR)695 000355 000400 000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)563 000537 000507 000
Personalkostnader (TKR)7 265 0006 758 0006 371 000
Avskrivningar (TKR)29 00027 00030 000
Summa rörelsekostnader (TKR)8 553 0007 676 0007 307 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-271 000-209 000-80 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)8 00011 00010 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)26 00046 00045 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)010 00058 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)34 00047 000-3 000
Resultat efter finansnetto (TKR)-237 000-162 000-83 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-237 000-162 000-83 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)008 000
Resultat före skatt (TKR)-237 000-162 000-75 000
Skatt (TKR)013 000-12 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-237 000-175 000-63 000
Kreditupplysning för Samhall Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.