ICA AB

Organisationsnummer

556582-1559

Telefon

  1. 0856150000

Adress

BOX 4075169 04 SOLNAFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1999
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)1 5231 6703 782
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1 5231 6703 782
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1 523-1 670-3 782
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)1 207 634230 000-836 108
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)8345405
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)037 844
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)2 2333 021188 458
Externa räntekostnader (TKR)195159669
Övriga finansiella kostnader (TKR)133032
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)1 205 156226 868-1 017 018
Resultat efter finansnetto (TKR)1 203 633225 198-1 020 800
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 203 633225 198-1 020 800
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)3 281 7953 491 1623 377 449
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-198 226-477 707-255 944
Resultat före skatt (TKR)4 287 2023 238 6532 100 705
Skatt (TKR)682 949664 676643 339
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 604 2532 573 9771 457 366
Kreditupplysning för ICA AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.