Järna Recycling Service AB

Organisationsnummer

556631-1766

Telefon

  1. 0702001991

Adress

BOX 102619 02 VAGNHÄRADFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2002
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)11 8717 1426 659
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)506650469
Total omsättning (TKR)12 3777 7927 128
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)402134268
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)5 02800
Handelsvaror (TKR)03 4173 106
Övriga externa kostnader (TKR)734820454
Personalkostnader (TKR)3 7401 9851 725
Avskrivningar (TKR)1 8451 190857
Summa rörelsekostnader (TKR)11 7497 5466 410
Rörelseresultat, EBIT (TKR)629247718
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)011
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)22611588
Övriga finansiella kostnader (TKR)010
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-226-115-87
Resultat efter finansnetto (TKR)404131630
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)404131630
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0-118-359
Resultat före skatt (TKR)40413271
Skatt (TKR)901260
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3141211
Kreditupplysning för Järna Recycling Service AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.