Bolagstjänst HUTREG AB

Organisationsnummer

556720-9969

Telefon

  1. 0317041050

Adress

BOX 12086402 41 GÖTEBORGFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2007
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-04-302017-04-302016-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)442650
Total omsättning (TKR)442650
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1014
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1014
Rörelseresultat, EBIT (TKR)44265-14
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)332337
Externa ränteintäkter (TKR)001
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)003
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)332335
Resultat efter finansnetto (TKR)4758821
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)4758821
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0-86-495
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)4030478
Resultat före skatt (TKR)87824
Skatt (TKR)19524
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)68300
Kreditupplysning för Bolagstjänst HUTREG AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.