Nordea Life Holding AB

Organisationsnummer

556742-3305

Adress

M 436 MÄSTER SAMUELSGATAN 21105 71 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2007
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)255 68162 57554 646
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)137 150209 533209 533
Summa rörelsekostnader (TKR)392 831272 108264 179
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-392 831-272 108-264 178
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)4 435 8453 433 2867 095 239
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)150 182152 560164 368
Externa ränteintäkter (TKR)51751733 529
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)2 06900
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)312 465274 522262 799
Externa räntekostnader (TKR)26 37500
Övriga finansiella kostnader (TKR)1 55117 6692 931
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)4 248 2223 294 1727 027 406
Resultat efter finansnetto (TKR)3 855 3913 022 0646 763 228
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 855 3913 022 0646 763 228
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0630 9250
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)3 855 3913 652 9896 763 228
Skatt (TKR)-95 36395 932-27 840
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 950 7543 557 0586 791 068
Kreditupplysning för Nordea Life Holding AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.