Lahorei köket AB

Organisationsnummer

556761-8292

Telefon

  1. 086450516

Adress

ASTRAKANGRÄND 31
C/O QURESHI
175 57 JÄRFÄLLAFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2008
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)9 7267 7065 429
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)671277
Total omsättning (TKR)9 7937 7185 506
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)161019
Råvaror och förnödenheter (TKR)02 8720
Handelsvaror (TKR)3 71802 196
Övriga externa kostnader (TKR)1 016929743
Personalkostnader (TKR)4 6433 1922 157
Avskrivningar (TKR)8412486
Summa rörelsekostnader (TKR)9 4777 1275 201
Rörelseresultat, EBIT (TKR)348610343
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)001
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)00-1
Resultat efter finansnetto (TKR)347610342
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)347610342
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-90-125-30
Resultat före skatt (TKR)257485312
Skatt (TKR)6411526
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)193371286
Kreditupplysning för Lahorei köket AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.