Industriteamet i Sverige AB

Organisationsnummer

556783-9427

Telefon

  1. 047067880

Adress

BOX 292
C/O SVENSKA STANDARDBOLAG AB
791 27 FALUNFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2009
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLikvidation avslutad 2016-11-08
2015-12-312014-12-312013-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)530 45825 696
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)771 2777
Total omsättning (TKR)8231 73525 703
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)03000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)017 95216 758
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)363 7643 082
Personalkostnader (TKR)775 8504 594
Avskrivningar (TKR)0839729
Summa rörelsekostnader (TKR)11328 70525 163
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-313 029540
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)010
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)03461
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)0-33-61
Resultat efter finansnetto (TKR)-312 996480
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-312 996480
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)01 237-179
Resultat före skatt (TKR)-314 233301
Skatt (TKR)094286
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-313 292215
Kreditupplysning för Industriteamet i Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.