Bowls Sport & Fritid AB

Organisationsnummer

556812-3128

Telefon

  1. 0704930414

Adress

AMIRALSVÄGEN 1457 95 GREBBESTADFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2010
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-04-302017-04-302016-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)405582801
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2700
Total omsättning (TKR)432582801
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)190337405
Övriga externa kostnader (TKR)275296265
Personalkostnader (TKR)149
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)466637679
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-33-56122
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)211
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-1-1
Resultat efter finansnetto (TKR)-35-57120
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-35-57120
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)1461-33
Resultat före skatt (TKR)-21487
Skatt (TKR)0422
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-21065
Kreditupplysning för Bowls Sport & Fritid AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.