Bild & Pinal i Läjet AB

Bild & Pinal i Läjet är ett aktiebolag i Träslövsläge som består av 2 anställda och omsätter 1 322 TKR. Adress: Sönnermarksvägen 5 c. Organisationsnummer: 556867-2900

Organisationsnummer

556867-2900

Adress

Sönnermarksvägen 5 C432 75 TräslövslägeFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2011
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 2691 1781 011
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)5300
Total omsättning (TKR)1 3221 1781 011
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)156183182
Personalkostnader (TKR)6353540
Avskrivningar (TKR)3850
Summa rörelsekostnader (TKR)829542182
Rörelseresultat, EBIT (TKR)493634829
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)122
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-1-2-2
Resultat efter finansnetto (TKR)492632828
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)492632828
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0-80-208
Resultat före skatt (TKR)492552620
Skatt (TKR)109122138
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)383430482
Kreditupplysning för Bild & Pinal i Läjet AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.