Dahl - Klingenberg AB

Organisationsnummer

556869-0340

Telefon

  1. 076-173 55 64

Adress

GLEMMINGEVÄGEN 14271 74 GLEMMINGEBROFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2011
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-09-302017-09-302016-09-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)451193208
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)002
Total omsättning (TKR)451193210
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)1100
Förändring lager mm (TKR)-21-2-2
Råvaror och förnödenheter (TKR)175967
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)13888173
Personalkostnader (TKR)17494112
Avskrivningar (TKR)333
Summa rörelsekostnader (TKR)312252353
Rörelseresultat, EBIT (TKR)99-63-146
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)15167
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-15-16-7
Resultat efter finansnetto (TKR)84-79-153
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)84-79-153
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)84-79-153
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)84-79-153
Kreditupplysning för Dahl - Klingenberg AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.