Moodys AB

Organisationsnummer

556879-2906

Telefon

  1. 030312222

Adress

BOX 3
C/O LINDGREN & VON HOFSTEN AB
542 21 MARIESTADFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusKonkurs avslutad 2019-01-17
2015-12-312014-12-312013-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)734730675
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)65231125
Total omsättning (TKR)799961800
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)3142960
Handelsvaror (TKR)00286
Övriga externa kostnader (TKR)306313362
Personalkostnader (TKR)179311159
Avskrivningar (TKR)707070
Summa rörelsekostnader (TKR)869990877
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-70-29-78
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)8188
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-8-18-8
Resultat efter finansnetto (TKR)-78-47-86
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-78-47-86
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-78-47-86
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-78-47-86
Kreditupplysning för Moodys AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.