Färgargården AB

Organisationsnummer

556919-3955

Adress

BOX 292
C/O SVENSKA STANDARDBOLAG AB
791 27 FALUNFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2013
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLikvidation avslutad 2014-08-20
2014-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)0
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)0
Övriga rörelseintäkter (TKR)127
Total omsättning (TKR)127
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)0
Administrationskostnader (TKR)0
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)0
Övriga rörelsekostnader (TKR)11 540
Förändring lager mm (TKR)0
Råvaror och förnödenheter (TKR)0
Handelsvaror (TKR)0
Övriga externa kostnader (TKR)45
Personalkostnader (TKR)0
Avskrivningar (TKR)0
Summa rörelsekostnader (TKR)11 585
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-11 457
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)0
Externa ränteintäkter (TKR)0
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)0
Externa räntekostnader (TKR)0
Övriga finansiella kostnader (TKR)0
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)0
Summa finansiella poster (TKR)0
Resultat efter finansnetto (TKR)-11 457
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)0
Extraordinära kostnader (TKR)0
Summa extraordinära poster (TKR)0
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-11 457
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0
Aktieägartillskott (TKR)0
Bokslutsdispositioner (TKR)0
Resultat före skatt (TKR)-11 457
Skatt (TKR)18
Minoritetsintressen (TKR)0
Årets resultat (TKR)-11 476
Kreditupplysning för Färgargården AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.