A.T. Sanering Teknik & Fastighetsservice AB

A.T. Sanering Teknik & Fastighetsservice är ett aktiebolag i Spånga som består av 1 anställd och omsätter 166 TKR. Adress: Fältvägen 20 a. Organisationsnummer: 559006-6360

Organisationsnummer

559006-6360

Adress

Fältvägen 20 A lgh 0901163 42 SpångaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)166271
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)166271
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)50190
Personalkostnader (TKR)727
Avskrivningar (TKR)149
Summa rörelsekostnader (TKR)136206
Rörelseresultat, EBIT (TKR)03
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)00
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)00
Resultat efter finansnetto (TKR)-1 0003
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-1 0003
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)-1 0003
Skatt (TKR)01
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)-1 0001
Kreditupplysning för A.T. Sanering Teknik & Fastighetsservice AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.