Il Vinacciolo AB

Organisationsnummer

559044-3304

Adress

ÖSTERLÅNGGATAN 40503 37 BORÅSFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)6542 696677
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)0840
Total omsättning (TKR)6542 780677
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)74400
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)184935265
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)334716492
Personalkostnader (TKR)4191 204357
Avskrivningar (TKR)340499184
Summa rörelsekostnader (TKR)2 0213 3541 298
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1 367-574-622
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)37300
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)6193
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)367-19-3
Resultat efter finansnetto (TKR)-1 000-593-625
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-1 000-593-625
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-1 000-593-625
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-1 000-593-625
Kreditupplysning för Il Vinacciolo AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.