Fiskeshopen Mörrum AB

Organisationsnummer

559045-1133

Telefon

  1. 0454-507 10
  2. 073-699 52 38
  3. 073-087 57 32

Adress

KVARNVÄGEN 1 LAXENS HUS
C/O STEFAN ENEVOLDSEN
375 30 MÖRRUMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 7994 706
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)96826
Total omsättning (TKR)5 7674 732
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)3323 402
Råvaror och förnödenheter (TKR)3 7366 382
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)745553
Personalkostnader (TKR)1 339797
Avskrivningar (TKR)103105
Summa rörelsekostnader (TKR)6 25511 239
Rörelseresultat, EBIT (TKR)176296
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)213
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)124110
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-122-97
Resultat efter finansnetto (TKR)54199
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)54199
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)54199
Skatt (TKR)1444
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)40155
Kreditupplysning för Fiskeshopen Mörrum AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.