Valdemarsviks Tandvård AB

Organisationsnummer

559071-8978

Telefon

  1. 0706113456

Adress

AXVÄGEN 2 A615 30 VALDEMARSVIKFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 2212 469
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)8887
Total omsättning (TKR)3 3092 556
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)799456
Övriga externa kostnader (TKR)416376
Personalkostnader (TKR)1 2311 112
Avskrivningar (TKR)198178
Summa rörelsekostnader (TKR)2 6442 122
Rörelseresultat, EBIT (TKR)665434
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)2330
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-23-30
Resultat efter finansnetto (TKR)642404
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)642404
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)-161-172
Resultat före skatt (TKR)481232
Skatt (TKR)10752
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)374180
Kreditupplysning för Valdemarsviks Tandvård AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.