Visar de företag med bäst resultat i Stockholm
Företag
Resultat (tkr)

8 906 000


6 997 0004 670 000

4 321 000

4 313 228

4 304 000